Projek COTCA

(COTCA)

Budaya Pendudukan di Asia pada Abad Kedua Puluh (COTCA) ialah sebuah projek yang disokong oleh Majlis Penyelidikan Eropah (dibiayai di bawah Kesatuan Eropah Program Penyelidikan dan Inovasi Horizon 2020: Nombor Geran 682081) di mana projek ini meneroka dan mengkaji bagaimana pendudukan asing mempengaruhi ekspresi budaya dalam kalangan Asia Timur dan Asia Tenggara dari pelbagai bentuk dan aspek dalam era modenisasi.