Tentang Projek COTCA

Tentang Projek COTCA

Bagaimanakah pengaruh pendudukan asing membentuk budaya? Apakah warisan budaya pendudukn asing yang kekal dalam masyarakat yang mewakili kebiasaan umum pada era moden? Projek Pendudukan Budaya di Asia pada Abad Kedua Puluh (COTCA) adalah projek yang dibiayai ERC di bawah penyeliaan Program Penyelidikam dan Inovasi Horizon 2020 Kesatuan Eropah (Nombor Geran: 682081) yang akan bertangunggjawab untuk menangani soalan-soalan ini dengan menganalisis persoalan pendudukan- sama ada di bawah penjajahan, zaman perang atau kuasa perang dingin, mewujudkan visual unik, audio dan ruang di Asia Timur dan Tenggara pada era moden.

Tiga aliran COTCA

Projek COTCA dijalankan mengikut tiga aliran yang saling berkaitan:

  1. Perwakilan pendudukan
  2. Suara pendudukan
  3. Ruang pendudukan

Objektif Aliran 1 (Perwakilan pendudukan) adalah untuk:

Objektif Aliran 2 (Suara pendudukan) adalah untuk:

Objektif Aliran 3 (Ruang pendudukan) adalah untuk:

Aktiviti-aktiviti COTCA

Projek COTCA terlibat dalam kebiasaan ceramah luar di Universiti Nottingham, manakala ahli pasukan COTCA juga selalu  bergiat dalam perbentangan hasil kerja mereka di persidangan-persidangan dan bengkel-bengkel, dan menerbitkan karya ynag dihasilkan di bawah projek. Anda boleh mendapatkan maklumat dan mengetahui lebih lanjut tentang program-program atau acara berkaitan COTCA dengan mengikuti kami di web, laman sosial seperti Facebook dan Twitter (#COTCAProject).