David Baillargeon

Penolong Profesor, Universiti Texas Arlington

Dr Baillargeon merupakan Penolong Profesor dalam bidang Sejarah di Universiti Texas Arlington. Beliau menamatkan Phd dalam Sejarah British Moden dari Universiti California, Santa Barbara pada tahun 2018. Perkhidmatan beliau telah disokong oleh Persekutuan Mellon dari Institut Penyelidikan Sejarah  di London, Persekutuan Disertasi dari Pusat Kajian Perkauman Baru, Universiti California serta Persekutuan Penyempurnaan Disertasi Mellon dari Majlis Pengajian Eropah. Beliau merupakan Felo Penyelidikan ERC bagi Projek COTCA sehingga tahun 2020.

Contact Information